استخدام

از علاقه مندان به همکاری با این شرکت درخواست می گردد فرم ذیل و شرح سوابق کاری خود را تکمیل و ارسال نمایند تا در صورت نیاز به پرسنل جدید مورد بررسی قرار گیرد .