درباره ما

شرکت حمل و نقل بین المللی دریای شادی با تکیه برسالها سوابق وتجربیات ارزشمند کاری مدیران موسس خود در شرکت های فورواردری و خطوط کشتیرانی وکانتینری صاحب نام درعرصه ی حمل و نقل بین المللی در داخل و خارج از ایران ,  در ابتدای سال 2000 تأسیس گردیده  است و طی سالیان طولانی فعالیت وارائه طیف گسترده ای از خدمات به مشتریان نامی و گرانقدر خود ، با بسیاری از متصدیان و نمایندگان حمل و نقل بین المللی در سراسر جهان نیزهمکاری داشته و دارد.

 

این شرکت مفتخر به عضویت در انجمن ها ,  فدراسیون ها و  کلوپ های بین المللی شرکت های حمل و نقل بین المللی  به شرح ذیل می باشد .


فدراسیون بین المللی اتحادیه های شرکت های حمل و نقل بین المللی فورواردر( فیاتا )


انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران


اتاق بازرگانی صنایع , معادن و کشاورزی تهران


کلوپ بین المللی شرکت های حمل و نقل بین المللی تی اف سی